loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Giám đốc

                             Giám đốc                                                          Phó Giám đốc                                                                   Phó Giám đốc

              anh giam doc copy_copy                                   Le Thanh Hai - PGD                                                Do Manh Hung - PGD                                                     

             Ts. Bs Hoàng Ngọc Minh                                         Bs CKI Lê Thanh Hải                                                      Bs CKII Đỗ Mạnh Hùng