loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đội ngũ bác sĩ

 

STT Họ và tên Chuyên môn Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Hùng Bác sỹ CK II, Bs chính (Sản) Giám đốc
2 Đỗ Mạnh Hùng Bác sỹ CKII (HSCC) Phó GĐ
3 Lê Thanh Hải Bác sỹ CK1 Bs chính (Ngoại) Phó GĐ
4 Nguyễn Ngọc Vinh Bác sỹ CK1(GMHS) Trưởng phòng
5 Nguyễn Thị Khương Huyền Bác sỹ CKI(Nội) Trưởng khoa
6 Phùng Đăng Khoa Bác sỹ CK1 Bs chính ( BsGĐ) Trưởng khoa
7 Vũ Thị Hảo Bác sỹ CKI, Bs chính (Sản) Trưởng Khoa
8 Lê Ngọc Cương Bác sỹ CKI (TMH) Phó Trưởng khoa
9 Nguyễn Thanh Sơn Bác sỹ CKI Phó Trưởng khoa
10 Trần Hữu Hà Bác sỹ CKI (XN) Trưởng Khoa
11 Nguyễn Thị Kim Chi Bác sỹ CKI (Sản)  
12 Ngô Hồng Quảng Bác sỹ CKI Phó Trưởng khoa
13 Phạm Hoàng Sơn Bác sỹ CKI (TN) Trưởng khoa
14 Chu Thanh Bình Bác sỹ ĐKI(Ngoại) Phó trưởng Khoa
15 Phan Lương Quý Bác sỹ ĐK Trưởng khoa
16 Tô Ngọc Thúy Bác sỹ ĐK(XQ) Trưởng khoa
17 Nghiêm Xuân Thi Bác sỹ (GMHS) Phó trưởng Khoa
18 Lăng Thị Thu Huyền Bác sỹ ĐK( Mắt) Phó trưởng Khoa
19 Phan Thị Luyến Bác sỹ ĐK Phó trưởng Khoa
20 Đỗ Đức Thịnh Bác sỹ ĐK Phó trưởng Khoa
21 Vũ Văn Tuyển Bác sỹ ĐK Phó trưởng Khoa
22 Nông Thị Xuân Bác sỹ ĐK  
23 Hoàng Thị Lan Hương Bác sỹ ĐK Phó Trưởng khoa
24 Nguyễn Anh Tuấn Bác sỹ ĐK  
25 Khuất Văn Dục Bác sỹ ĐK  
26 Nguyễn Thị Nhâm Bác sỹ ĐK Trưởng khoa
27 Mai Thị Hà Bác sỹ ĐK  
28 Phùng Thị Thu Hương Bác sỹ ĐK  
29 Phùng Mạnh Hùng Bác sỹ YHCT  
30 Nguyễn Tiến Bình Bác sỹ ĐK  
31 Phùng Quang Mạnh Bác sỹ ĐK  
32 Lê Thanh Hải Bác sỹ ĐK  
33 Hà Thị Tuyết Bác sỹ ĐK (TMH)  
34 Nguyễn Thị Thủy Bác sỹ ĐK (Mắt)  
35 Phùng Thị Phương Bác sỹ ĐK (Răng HM)  
36 Nguyễn Tuyển Đạt Bác sỹ ĐK  
37 Nguyễn Thị Hòa Bác sỹ ĐK  
38 Nguyễn Huyền Trang Bác sỹ ĐK  
39 Trần Thị Yến Bác sỹ ĐK  
40 Nguyễn Xuân Thưởng Bác sỹ ĐK  
41 Lê Ngọc Sắc Bác sỹ ĐK  
42 Lê Văn Lâm Bác sỹ ĐK  
43 Nguyễn Đức Toàn Bác sỹ ĐK  
44 Nguyễn Văn Thắng Bác sỹ YHCT  
45 Nguyễn Danh Điệp Bác sỹ YHCT  
46 Nguyễn Thị Yên Bác sỹ YHCT