loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Tài liệu phác đồ điều trị

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BA VÌ
STT DANH MỤC PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA THỰC HIỆN
1 Phac do dieu tri benh lang ben.docx Da liễu
2 Phac do dieu tri bong nuoc pemphygus.docx Da liễu
3 Phac do dieu tri cham ban tay.docx Da liễu
4 Phac do dieu tri hoi chung STEVENS - JOHNSON.docx Da liễu
5 Phac do dieu tri hong ban da dang.docx Da liễu
6 Phac do dieu tri may day man tinh.docx Da liễu
7 Phac do dieu tri may day.docx Da liễu
8 Phac do dieu tri nam da.docx Da liễu
9 Phac do dieu tri nam mong.docx Da liễu
10 Phac do dieu tri seo loi.docx Da liễu
11 Phac do dieu tri sui mao ga sinh duc.docx Da liễu
12 Phac do dieu tri trung ca do.docx Da liễu
13 Phac do dieu tri viem da co dia.docx Da liễu
14 Phac do dieu tri viem da di ung.docx Da liễu
15 Phac do dieu tri viem da tiep xuc.docx Da liễu
16 Phac do dieu tri viem nang long.docx Da liễu
17 Phac do dieu tri xo cung bi.docx Da liễu
18 Chi so BMI va Phuong phap danh gia dinh duong.docx Dinh dưỡng
19 Dinh duong cho benh nhan truoc va sau mo.docx Dinh dưỡng
20 Dinh duong dieu tri benh COPD.docx Dinh dưỡng
21 Dinh duong dieu tri benh dai thao duong.docx Dinh dưỡng
22 Dinh duong dieu tri benh Gout.docx Dinh dưỡng
23 Dinh duong dieu tri benh ly gan mat.docx Dinh dưỡng
24 Dinh duong dieu tri benh Tang huyet ap.docx Dinh dưỡng
25 Dinh duong dieu tri suy than man truoc loc.docx Dinh dưỡng
26 Dinh duong dieu tri viem loet da day.docx Dinh dưỡng
27 Dinh duong dieu tri Viem tuy cap.docx Dinh dưỡng
28 Dinh duong qua ong thong.docx Dinh dưỡng
29 Nuoi duong duong tinh mach.docx Dinh dưỡng
30 Phac do nuoi duong qua duong tinh mach.docx Dinh dưỡng
31 Dat noi khi quan.docx GMHS
32 Ky thuat choc do tuy song.docx GMHS
33 Nguyen tac nhin an truoc phau thuat.docx GMHS
34 Nuoi duong qua ong thong da day.docx GMHS
35 Phac do dieu tri cham soc vet mo.docx GMHS
36 Phac do dieu tri giam dau sau phau thuat.docx GMHS
37 Phac do dieu tri GM noi khi quan phau thuat lay thai.docx GMHS
38 Phac do dieu tri GMHS phau thuat lay thai tren BN hep hai la.docx GMHS
39 Phac do dieu tri ngo doc thuoc te.docx GMHS
40 Phac do dieu tri non va buon non sau phau thuat.docx GMHS
41 Phac do dung khang sinh du phong trong ngoai khoa.docx GMHS
42 Phac do dung khang sinh du phong trong phau thuat tiet nieu.docx GMHS
43 Phac do gay me chay mau muon sau cat amydal o tre em.docx GMHS
44 Phac do gay me mo noi soi o bung o tre em.docx GMHS
45 Phac do gay me mo tac ruot o tre em.docx GMHS
46 Phac do gay me noi soi tieu hoa tren o tre em.docx GMHS
47 Phac do gay me phau thuat viem ruot thua o tre em.docx GMHS
48 Phac do gay me tre em.docx GMHS
49 Phac do gay te khoang cung o tre em.docx GMHS
50 Phac do gay te NMC giam dau trong chuyen da.docx GMHS
51 Phac do gay te NMC giam dau trong trong chuyen da.docx GMHS
52 Phac do gay te tuy song giam dau trong chuyen da.docx GMHS
53 Phac do gay te tuy song trong phau thuat lay thai.docx GMHS
54 Phac do gay te vung o tre em.docx GMHS
55 Phac do GMHS cho BN dai thao duong.docx GMHS
56 Phac do GMHS cho BN Tang huyet ap.docx GMHS
57 Phac do GMHS da day day.docx GMHS
58 Phac do nhin an truoc gay me, dat noi khi quan nhanh.docx GMHS
59 Phac do su dung mask thanh quan trong GMHS.docx GMHS
60 Phac do vo cam chup CT-SCanner o tre em.docx GMHS
61 Phac do bu dich, mau trong gay me tre em.docx GMHS
62 Phac do dieu tri bi tieu sau mo lay thai.docx GMHS
63 Phac do su dung khang sinh trong thu thuat san phu khoa.docx GMHS
64 Quy trinh do chuc nang ho hap.docx HSCC
65 Bop bong ambu.docx HSCC
66 Hut dich khi quan.docx HSCC
67 Phac do dieu tri benh phoi tac nghen man tinh COPD.docx HSCC
68 Phac do dieu tri dot cap COPD.docx HSCC
69 Phac do dieu tri gian phe quan 1.docx HSCC
70 Phac do dieu tri gian phe quan.docx HSCC
71 Phac do dieu tri Hen phe quan.docx HSCC
72 Phac do dieu tri suy ho hap cap.docx HSCC
73 Phac do dieu tri Tam phe man.docx HSCC
74 Phac do chan doan HPQ tai phong kham.docx HSCC
75 Phac do xu tri suy ho hap.docx HSCC
76 Ky thuat lay mau dong mach.docx HSCC
77 Ky thuat soc dien.docx HSCC
78 Phac do cap cuu ngung tuan hoan.docx HSCC
79 Phac do dieu tri rung that, nhanh that khong co mach.docx HSCC
80 Cac phuong phap thong khi co hoc.docx HSCC
81 Dat catheter tinh mach trung tam.docx HSCC
82 Dat catheter TMTT duong canh trong (Daily).docx HSCC
83 Ky thuat mo khi quan qua da.docx HSCC
84 Phac do cai tho may.docx HSCC
85 Phac do dieu tri soc giam the tich 1.docx HSCC
86 Phac do dieu tri soc giam the tich.docx HSCC
87 Phac do dieu tri soc nhiem khuan 1.docx HSCC
88 Phac do dieu tri soc nhiem khuan.docx HSCC
89 Phac do dieu tri tran dich mang phoi.docx HSCC
90 Phac do dieu tri tran khi mang phoi trong tho may.docx HSCC
91 Phac do dieu tri tran khi mang phoi tu phat 1.docx HSCC
92 Phac do dieu tri tran khi mang phoi tu phat.docx HSCC
93 Phac do dieu tri tran khi mang phoi.docx HSCC
94 Phác đồ điều trị ong đốt.docx HSCC
95 Thong khi co hoc.docx HSCC
96 Thong khi khong xam nhap trong suy ho hap cap.docx HSCC
97 Thong khi khong xam nhap trong suy ho hap man.docx HSCC
98 Bang nguyen nhan hoi chung sang.docx HSCC
99 Dan luu mang phoi.docx HSCC
100 Phac do dat noi khi quan kho.docx HSCC
101 Phac do dieu tri an than trong tho may.docx HSCC
102 Phac do dieu tri hoi chung gan than.docx HSCC
103 Phac do dieu tri hoi chung tieu co van.docx HSCC
104 Phac do dieu tri hon me gan.docx HSCC
105 Phac do dieu tri ngo doc actaminophen.docx HSCC
106 Phac do dieu tri ngo doc amphetamin.docx HSCC
107 Phac do dieu tri ngo doc cap.docx HSCC
108 Phac do dieu tri ngo doc Ethanol.docx HSCC
109 Phac do dieu tri ngo doc Methanol.docx HSCC
110 Phac do dieu tri ngo doc opiat.docx HSCC
111 Phac do dieu tri ngo doc ruou methanol.docx HSCC
112 Phac do dieu tri ngo doc thuoc diet chuot dang muoi kem, nhom.docx HSCC
113 Phac do dieu tri ngo doc thuoc diet chuot Wafarin.docx HSCC
114 Phac do dieu tri ngo doc thuoc phien.docx HSCC
115 Phac do dieu tri ngo doc thuoc tru sau.docx HSCC
116 Phac do dieu tri nhiem ceton do dai thao duong.docx HSCC
117 Phac do dieu tri nhiem khuan huyet nang va soc nhiem khuan.docx HSCC
118 Phac do dieu tri ran cap nia can.docx HSCC
119 Phac do dieu tri ran ho mang can.docx HSCC
120 Phac do dieu tri ran luc can.docx HSCC
121 Phac do dieu tri roi loan dien giai.docx HSCC
122 Phac do dieu tri suy gan cap.docx HSCC
123 Phac do dieu tri tang ap luc tham thau do dai thao duong.docx HSCC
124 Phac do dieu tri toan ceton do dai thao duong.docx HSCC
125 Phac do dieu tri viem gan do thuoc.docx HSCC
126 Phac do dieu tri viem gan tu mien.docx HSCC
127 Phac do dieu tri viem phoi benh vien.docx HSCC
128 Phac do thong khi benh nhan ARDS.docx HSCC
129 Phac do xu tri chong may.docx HSCC
130 Phac do xu tri hoi sinh co ban.docx HSCC
131 Phac do dieu tri phu phoi cap 1.docx HSCC
132 Phac do dieu tri phu phoi cap.docx HSCC
133 Phac do dieu tri tang canxi mau.docx HSCC
134 Phac do dieu tri cap cuu dien giat.docx HSCC
135 Phac do dieu tri duoi nuoc.docx HSCC
136 Phac do dieu tri ha kali mau.docx HSCC
137 Phac do dieu tri nhoi mau nao.docx HSCC
138 Phac do dieu tri phu quincke.docx HSCC
139 Phac do dieu tri tang Kali huyet.docx HSCC
140 Phac do dieu tri viem tuy cap nang.docx HSCC
141 Phac do dieu tri viem tuy cap.docx HSCC
142 Phac do dieu tri xuat huyet duoi nhen.docx HSCC
143 Phac do dieu tri xuat huyet nao 1.docx HSCC
144 Phac do dieu tri xuat huyet nao.docx HSCC
145 Phac do diêu tri hon me.docx HSCC
146 Phac do dieu tri loan than cap 1.docx HSCC
147 Phac do dieu tri sang run.docx HSCC
148 Phac do dieu tri sang.docx HSCC
149 Phac do dieu tri thieu mau.docx HSCC
150 Phac do xu tri loan than cap.docx HSCC
151 Phac do chi dinh chay than nhan tao.docx HSCC
152 Phac do dieu tri ha huyet ap trong chay than nhan tao.docx HSCC
153 Phac do dieu tri suy than cap.docx HSCC
154 Phac do dieu tri thieu mau do suy than man.docx HSCC
155 Phac do dieu tri suy than man.docx HSCC
156 Phac do dieu tri benh dau dau.docx Khám bệnh
157 Phac do dieu tri chong mat.docx Khám bệnh
158 Phac do dieu tri ra mo hoi tay do cuong giao cam.docx Khám bệnh
159 Phac do dieu tri thieu mau cuc bo nao cap.docx Khám bệnh
160 Phac do chan doan hon me.docx Khám bệnh
161 Phac do dieu tri dong kinh 1.docx Khám bệnh
162 Phac do dieu tri dong kinh lien tuc.docx Khám bệnh
163 Phac do dieu tri dong kinh.docx Khám bệnh
164 Phac do dieu tri hon me 1.docx Khám bệnh
165 Phac do dieu tri lo au tram cam.docx Khám bệnh
166 Phac do dieu tri migrain.docx Khám bệnh
167 Phac do dieu tri Parkinson.docx Khám bệnh
168 Phac do dieu tri roi loan giac ngu 1.docx Khám bệnh
169 Phac do dieu tri roi loan giac ngu.docx Khám bệnh
170 Phac do dieu tri roi loan hoang loan.docx Khám bệnh
171 Phac do dieu tri sa sut tam than.docx Khám bệnh
172 Phac do dieu tri sa sut tri tue.docx Khám bệnh
173 Phac do dieu tri trang thai dong kinh.docx Khám bệnh
174 Phac do dieu tri ap xe tui le.docx Mắt
175 Phac do dieu tri benh vong mac dai thao duong.docx Mắt
176 Phac do dieu tri bong mat do hoa chat 1.docx Mắt
177 Phac do dieu tri bong mat do hoa chat.docx Mắt
178 Phac do dieu tri chan thuong co di vat hoc mat.docx Mắt
179 Phac do dieu tri chan thuong mat.docx Mắt
180 Phac do dieu tri duc thuy tinh the.docx Mắt
181 Phac do dieu tri glocom goc dong nguyen phat 1.docx Mắt
182 Phac do dieu tri glocom goc mo nguyen phat.docx Mắt
183 Phac do dieu tri GLocom thu phat.docx Mắt
184 Phac do dieu tri kho mat.docx Mắt
185 Phac do dieu tri loet giac mac.docx Mắt
186 Phac do dieu tri mong thit 1.docx Mắt
187 Phac do dieu tri mong thit 2.docx Mắt
188 Phac do dieu tri mong thit.docx Mắt
189 Phac do dieu tri quam.docx Mắt
190 Phac do dieu tri sup mi.docx Mắt
191 Phac do dieu tri viem giac mac do nam.docx Mắt
192 Phac do dieu tri viem giac mac do vi trung.docx Mắt
193 Phac do dieu tri viem loet giac mac do nam.docx Mắt
194 Phac do dieu tri viem loet giac mac do vi trung.docx Mắt
195 Phac do dieu tri viem mang bo dao truoc.docx Mắt
196 Phac do dieu tri viem tui le man tinh.docx Mắt
197 Phac do dieu tri viem tuyen le.docx Mắt
198 Phac do dieu tri xuat huyet dich kinh.docx Mắt
199 Phau thuat cat be cung mac.docx Mắt
200 Phac do dieu tri ap xe gan amip.docx Ngoại
201 Phac do dieu tri ap xe vu.docx Ngoại
202 Phac do dieu tri benh tri.docx Ngoại
203 Phac do dieu tri chan thuong bung kin.docx Ngoại
204 Phac do dieu tri chan thuong cot song co.docx Ngoại
205 Phac do dieu tri chan thuong cot song lung, that lung.docx Ngoại
206 Phac do dieu tri chan thuong cot song va tuy co.docx Ngoại
207 Phac do dieu tri chan thuong so nao 1.docx Ngoại
208 Phac do dieu tri chan thuong so nao.docx Ngoại
209 Phac do dieu tri chen ep khong cap tinh.docx Ngoại
210 Phac do dieu tri chen ep than kinh tru.docx Ngoại
211 Phac do dieu tri gay co phau thuat xuong canh tay.docx Ngoại
212 Phac do dieu tri gay co xuong dui.docx Ngoại
213 Phac do dieu tri gay dau duoi xuong canh tay.docx Ngoại
214 Phac do dieu tri gay dau tren xuong canh tay.docx Ngoại
215 Phac do dieu tri gay Galeazzy.docx Ngoại
216 Phac do dieu tri gay khung chau.docx Ngoại
217 Phac do dieu tri gay lien loi cau xuong canh tay.docx Ngoại
218 Phac do dieu tri gay mam chay.docx Ngoại
219 Phac do dieu tri gay mat ca chan.docx Ngoại
220 Phac do dieu tri gay Monteggia.docx Ngoại
221 Phac do dieu tri gay than xuong cang chan.docx Ngoại
222 Phac do dieu tri gay than xuong canh tay.docx Ngoại
223 Phac do dieu tri gay than xuong dui.docx Ngoại
224 Phac do dieu tri gay trat khop goi.docx Ngoại
225 Phac do dieu tri gay tren loi cau xuong canh tay.docx Ngoại
226 Phac do dieu tri gay xuong ba vai.docx Ngoại
227 Phac do dieu tri gay xuong banh che.docx Ngoại
228 Phac do dieu tri gay xuong don.docx Ngoại
229 Phac do dieu tri gay xuong mui.docx Ngoại
230 Phac do dieu tri gay xuong vung co chan.docx Ngoại
231 Phac do dieu tri hoi chung ong co tay.docx Ngoại
232 Phac do dieu tri ro hau mon.docx Ngoại
233 Phac do dieu tri soi duong mat.docx Ngoại
234 Phac do dieu tri trat khop chi tren.docx Ngoại
235 Phac do dieu tri trat khop goi.docx Ngoại
236 Phac do dieu tri trat khop hang.docx Ngoại
237 Phac do dieu tri trat khop vai tai phat.docx Ngoại
238 Phac do dieu tri tri.docx Ngoại
239 Phac do dieu tri tu mau duoi mang cung.docx Ngoại
240 Phac do dieu tri tu mau ngoai mang cung cap tinh.docx Ngoại
241 Phac do dieu tri viem phuc mac do thung o loet da day ta trang.docx Ngoại
242 Phac do dieu tri viem ruot thua.docx Ngoại
243 Phac do dieu tri viem tui mat cap.docx Ngoại
244 Phac do dieu tri vo tang dac.docx Ngoại
245 Phac do dieu tri bi tieu.docx Ngoại
246 Phac do dieu tri chan thuong nieu dao.docx Ngoại
247 Phac do dieu tri chan thuong than 1.docx Ngoại
248 Phac do dieu tri chan thuong than.docx Ngoại
249 Phac do dieu tri con dau quan than.docx Ngoại
250 Phac do dieu tri dai mau.docx Ngoại
251 Phac do dieu tri soi bang quang.docx Ngoại
252 Phac do dieu tri soi ket nieu dao.docx Ngoại
253 Phac do dieu tri soi nieu quan.docx Ngoại
254 Phac do dieu tri soi than.docx Ngoại
255 Phac do dieu tri u xo tuyen tien liet.docx Ngoại
256 Phac do dieu tri vo bang quang.docx Ngoại
257 Phac do dieu tri vo nieu do tac nghen.docx Ngoại
258 Phac do dieu tri ap xe phoi.docx Ngoại
259 Phac do dieu tri bong.docx Ngoại
260 Phac do dieu tri tac ruot sau mo.docx Ngoại
261 Phac do dieu tri thoat vi ben.docx Ngoại
262 Phac do dieu tri tran mau mang phoi.docx Ngoại
263 Phac do dieu tri tran mu mang phoi.docx Ngoại
264 Phac do dieu tri vet thuong phan mem.docx Ngoại
265 Phac do dieu tri vet thuong thau bung.docx Ngoại
266 Phac do dieu tri vet thuong thau nguc.docx Ngoại
267 Phac do dieu tri viem bao hoat dich.docx Ngoại
268 Phac do dieu tri viem khop nhiem khuan.docx Ngoại
269 Phac do dieu tri viem mo te bao.docx Ngoại
270 Phac do xu tri ton thuong mach mau ngoai vi.docx Ngoại
271 Phac do dieu tri co giat o tre em.docx Nhi
272 Phac do dieu tri ha duong huyet so sinh.docx Nhi
273 Phac do dieu tri hen phe quan o tre em.docx Nhi
274 Phac do dieu tri ngo doc cap o tre em.docx Nhi
275 Phac do dieu tri nhiem tu cau vang.docx Nhi
276 Phac do dieu tri nhiem vi rus duong ho hap cap.docx Nhi
277 Phac do dieu tri roi loan dien giai o tre em.docx Nhi
278 Phac do dieu tri thap tim.docx Nhi
279 Phac do dieu tri vang da tang bilirubin gian tiep o tre so sinh.docx Nhi
280 Phac do dieu tri viem phoi so sinh.docx Nhi
281 Phac do dieu tri viem ruot hoai tu so sinh.docx Nhi
282 Phac do dieu tri viem thanh khi phe quan o tre em.docx Nhi
283 Phac do dieu tri viem tieu phe quan o tre em.docx Nhi
284 Phac do tho ap luc duong NCPAP.docx Nhi
285 Phac do dieu tri hon me do ha duong huyet.docx Nội
286 Phac do dieu tri bien chung mach mau lon do dai thao duong.docx Nội
287 Phac do dieu tri bien chung mach mau nho do dai thao duong.docx Nội
288 Phac do dieu tri cuong giap.docx Nội
289 Phac do dieu tri dai thao duong typ 1.docx Nội
290 Phac do dieu tri dai thao duong typ 2.docx Nội
291 Phac do dieu tri hoi chung cushing.docx Nội
292 Phac do dieu tri roi loan lipid mau.docx Nội
293 Phac do dieu tri suy giap.docx Nội
294 Phac do dieu tri viem tuyen giap.docx Nội
295 Chi dinh chup mach vanh.docx Nội
296 Phac do dieu tri benh co tim dan.docx Nội
297 Phac do dieu tri benh co tim han che.docx Nội
298 Phac do dieu tri benh co tim phi dai.docx Nội
299 Phac do dieu tri Bloc Nhi - That.docx Nội
300 Phac do dieu tri Bloc nhi that 1.docx Nội
301 Phac do dieu tri con nhip nhanh kich phat tren that.docx Nội
302 Phac do dieu tri con tang huyet ap.docx Nội
303 Phac do dieu tri dau that nguc khong on dinh khong co ST chenh.docx Nội
304 Phac do dieu tri ep tim cap 1.docx Nội
305 Phac do dieu tri ep tim cap.docx Nội
306 Phac do dieu tri ha huyet ap tu the.docx Nội
307 Phac do dieu tri hep van dong mach chu.docx Nội
308 Phac do dieu tri hep van dong mach phoi.docx Nội
309 Phac do dieu tri hep van hai la 1.docx Nội
310 Phac do dieu tri hep van hai la.docx Nội
311 Phac do dieu tri ho van dong mach chu.docx Nội
312 Phac do dieu tri ho van hai la.docx Nội
313 Phac do dieu tri nhip nhanh that.docx Nội
314 Phac do dieu tri nhip tim cham.docx Nội
315 Phac do dieu tri nhip tim nhanh.docx Nội
316 Phac do dieu tri nhoi mau co tim that phai.docx Nội
317 Phac do dieu tri nhoi mau co tim.docx Nội
318 Phac do dieu tri nut xoang benh ly.docx Nội
319 Phac do dieu tri rung nhi.docx Nội
320 Phac do dieu tri soc tim.docx Nội
321 Phac do dieu tri suy tim man tinh 1.docx Nội
322 Phac do dieu tri suy tim man tinh.docx Nội
323 Phac do dieu tri tang ap DM phoi.docx Nội
324 Phac do dieu tri tang huyet ap.docx Nội
325 Phac do dieu tri thong lien nhi.docx Nội
326 Phac do dieu tri thong lien that.docx Nội
327 Phac do dieu tri viem co tim.docx Nội
328 Phac do dieu tri viem mach.docx Nội
329 Phac do dieu tri viem mang ngoai tim.docx Nội
330 Phac do su dung thuoc khang dong.docx Nội
331 Phac do xu tri nhip nhanh that 1.docx Nội
332 Phac do dieu tri ap xe phoi (noi khoa).docx Nội
333 Phac do dieu tri benh gout.docx Nội
334 Phac do dieu tri Helicobarter pyrori.docx Nội
335 Phac do dieu tri hoi chung ruot kich thich.docx Nội
336 Phac do dieu tri hoi chung than hu.docx Nội
337 Phac do dieu tri loet da day ta trang.docx Nội
338 Phac do dieu tri non oi o nguoi lon.docx Nội
339 Phac do dieu tri tieu chay cap (NDGD).docx Nội
340 Phac do dieu tri tieu chay cap.docx Nội
341 Phac do dieu tri viem cot song dinh khop.docx Nội
342 Phac do dieu tri viem da day.docx Nội
343 Phac do dieu tri viem dai trang man.docx Nội
344 Phac do dieu tri viem khop dang thap.docx Nội
345 Phac do dieu tri viem khop phan ung.docx Nội
346 Phac do dieu tri viem loet da day.docx Nội
347 Phac do dieu tri viem phoi cong dong 1.docx Nội
348 Phac do dieu tri viem phoi cong dong.docx Nội
349 Phac do dieu tri viem ruot.docx Nội
350 Phac do dieu tri viem than be than cap.docx Nội
351 Phac do dieu tri viem tuy man 1.docx Nội
352 Phac do dieu tri viem tuy man.docx Nội
353 Phac do dieu tri xo gan 1.docx Nội
354 Phac do dieu tri xo gan.docx Nội
355 Phac do dieu tri xuat huyet tieu hoa.docx Nội
356 Phac do dieu tri loang xuong.docx Nội
357 Phac do dieu tri hoi chung De Quarvain.docx PHCN
358 Phac do dieu tri thoai hoa khop 1.docx PHCN
359 Phac do dieu tri thoai hoa khop.docx PHCN
360 Phac do dieu tri tieu tien khong kiem soat.docx PHCN
361 Phac do dieu tri benh Ap to 1.docx Răng hàm mặt
362 Phac do dieu tri benh ap to.docx Răng hàm mặt
363 Phac do dieu tri chay mau sau nho rang.docx Răng hàm mặt
364 Phac do dieu tri nang vung ham mat.docx Răng hàm mặt
365 Phac do dieu tri nha chu viem.docx Răng hàm mặt
366 Phac do dieu tri rang moc lech don gian.docx Răng hàm mặt
367 Phac do dieu tri sai khop can loai I.docx Răng hàm mặt
368 Phac do dieu tri sai khop can loai II.docx Răng hàm mặt
369 Phac do dieu tri sai khop can loai III.docx Răng hàm mặt
370 Phac do dieu tri sau rang.docx Răng hàm mặt
371 Phac do dieu tri tru nuou thieu hong mo mem.docx Răng hàm mặt
372 Phac do dieu tri viem tuy rang.docx Răng hàm mặt
373 Phac do nho rang khon.docx Răng hàm mặt
374 Phac do nho rang thong thuong.docx Răng hàm mặt
375 Ky thuat cay thuoc tranh thai.docx Sản
376 Phac do dieu tri roi loan tien man kinh, man kinh.docx Sản
377 Phac do dieu tri rong kinh, rong huyet.docx Sản
378 Phac do dieu tri say thai dang tien trien.docx Sản
379 Phac do dieu tri sot rau sau mo lay thai.docx Sản
380 Phac do dieu tri sot rau, sot thai.docx Sản
381 Phac do dieu tri tang huyet ap thai ky.docx Sản
382 Phac do dieu tri thai luu duoi 12 tuan.docx Sản
383 Phac do dieu tri viem phuc mac sau phau thuat san phu khoa.docx Sản
384 Nghiem phap lot ngoi chom.docx Sản
385 Phac do cham dut thai ky tu 13 - 18 tuan bang thuoc.docx Sản
386 Phac do cham dut thai ky tu tuan 13 - tuan 18.docx Sản
387 Phac do cham dut thai ky tu tuan 18 - tuan 22.docx Sản
388 Phac do cham dut thai ky tu tuan 23 - tuan 27.docx Sản
389 Phac do dieu tri chan doan truoc sinh.docx Sản
390 Phac do dieu tri chua ngoai tu cung.docx Sản
391 Phac do dieu tri chuyen da de non.docx Sản
392 Phac do dieu tri doa say thai trong 3 thang dau.docx Sản
393 Phac do dieu tri ngoi thai bat thuong.docx Sản
394 Phac do dieu tri nhiem nam candida.docx Sản
395 Phac do dieu tri nhiem trung sau de.docx Sản
396 Phac do dieu tri oi vo non.docx Sản
397 Phac do dieu tri ra bong non.docx Sản
398 Phac do dieu tri rau bong non.docx Sản
399 Phac do dieu tri rau tien dao.docx Sản
400 Phac do dieu tri viem am dao do nam.docx Sản
401 Phac do dieu tri viem am dao do Trichomonas.docx Sản
402 Phac do dieu tri viem co tu cung.docx Sản
403 Phac do dieu tri viem vung chau.docx Sản
404 Phac do kham thai.docx Sản
405 Phac do pha thai bang thuoc den 9 tuan.docx Sản
406 Phac do pha thai den 12 tuan bang hut chan khong.docx Sản
407 Phac do dieu tri bang huyet sau de.docx Sản
408 Phac do dieu tri bang huyet sau nao hut thai.docx Sản
409 Phac do su dung oxytoxin trong chuyen da.docx Sản
410 Phac do xu tri thai thu 2 trong song thai.docx Sản
411 Tu van pha thai.docx Sản
412 Phac do dieu tri chay mau mui.docx Tai mũi họng
413 Phac do dieu tri viem Amydal cap.docx Tai mũi họng
414 Phac do dieu tri viem duong ho hap tren.docx Tai mũi họng
415 Phac do dieu tri viem hong cap.docx Tai mũi họng
416 Phac do dieu tri viem hong man tinh.docx Tai mũi họng
417 Phac do dieu tri viem mui cap.docx Tai mũi họng
418 Phac do dieu tri viem mui di ung.docx Tai mũi họng
419 Phac do dieu tri viem mui man tinh 1.docx Tai mũi họng
420 Phac do dieu tri viem mui man tinh.docx Tai mũi họng
421 Phac do dieu tri hep ong tai ngoai mac phai.docx Tai mũi họng
422 Phac do dieu tri nam ong tai ngoai.docx Tai mũi họng
423 Phac do dieu tri nam tai.docx Tai mũi họng
424 Phac do dieu tri nhot ong tai ngoai.docx Tai mũi họng
425 Phac do dieu tri nut day bieu bi ong tai ngoai.docx Tai mũi họng
426 Phac do dieu tri tram ong tai ngoai.docx Tai mũi họng
427 Phac do dieu tri tu mau vanh tai.docx Tai mũi họng
428 Phac do dieu tri viem sun vanh tai.docx Tai mũi họng
429 Phac do dieu tri viem tai giua cap tinh.docx Tai mũi họng
430 Phac do dieu tri viem tai giua cap.docx Tai mũi họng
431 Phac do dieu tri viem tai giua man tinh.docx Tai mũi họng
432 Phac do dieu tri viem thanh quan cap.docx Tai mũi họng
433 Phac do dieu tri viem thanh quan man tinh.docx Tai mũi họng
434 Phac do dieu tri viem thanh thiet cap.docx Tai mũi họng
435 Phac do dieu tri viem xoang cap tinh.docx Tai mũi họng
436 Phac do dieu tri viem xoang man tinh.docx Tai mũi họng
437 Phac do dieu tri Zona tai.docx Tai mũi họng
438 Phac do dieu tri ho keo dai.docx Truyền nhiễm
439 Phac do dieu tri ho ra mau.docx Truyền nhiễm
440 Phac do dieu tri lao khang thuoc, nhiem HIV.docx Truyền nhiễm
441 Phac do dieu tri lao khang thuoc.docx Truyền nhiễm
442 Phac do dieu tri lao than kinh trung uong.docx Truyền nhiễm
443 Phac do dieu tri lao xuong khop.docx Truyền nhiễm
444 Phac do dieu tri leptospira.docx Truyền nhiễm
445 Phac do dieu tri ly amip.docx Truyền nhiễm
446 Phac do dieu tri Ly truc trung.docx Truyền nhiễm
447 Phac do dieu tri nao mo cau.docx Truyền nhiễm
448 Phac do dieu tri quai bi.docx Truyền nhiễm
449 Phac do dieu tri sot xuat huyet Dengue.docx Truyền nhiễm
450 Phac do dieu tri tay chan mieng.docx Truyền nhiễm
451 Phac do dieu tri thuy dau.docx Truyền nhiễm
452 Phac do dieu tri uon van.do cx Truyền nhiễm
453 Phac do dieu tri viem gan cap.docx Truyền nhiễm
454 Phac do dieu tri viem gan virus B man tinh 1.docx Truyền nhiễm
455 Phac do dieu tri viem gan virus B.docx Truyền nhiễm
456 Phac do dieu tri viem gan virus C.docx Truyền nhiễm
457 Phac do dieu tri viem mang nao mu 1.docx Truyền nhiễm
458 Phac do dieu tri viem mang nao mu.docx Truyền nhiễm
459 Phac do xu tri ho ra mau.docx Truyền nhiễm