loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

abc

Bảng tin bệnh viện

CÔNG BỐ CÔNG KHAI

- Kế hoạch Dự toán ngân sách 2023:  654qd.pdf

- Mua sắm Thiết bị y tế:  754qd.pdf

- Mua sắm vật tư Thận nhân tạo:  768qd.pdf

- Mua sắm phim XQuang:  770QD.pdf

- Mua sắm chỉ phẫu thuật:  771qd.pdf

- Mua sắm găng...