loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Giám đốc

                             GIÁM ĐỐC                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                

              Phạm Bá Hiền GĐ                                         BSCKI Nguyễn Ngọc Vinh copy_copy   

                   Ts. Bs. Phạm Bá Hiền                                           BsCKI. Nguyễn Ngọc Vinh