loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Phòng tài chính - kế toán

1 Danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện năm 2016 715
2 Danh mục vật tư y tế thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện năm 2016 852
3 Dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt có giá theo thông tư 37 tại Bệnh viện 710
4 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 4049
5 Bảng giá viện phí tại Bệnh viện 703
6 Danh mục kỹ thuật triển khai tại bệnh viện 670