loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Bảng tin bệnh viện

YÊU CẦU BÁO GIÁ - VTTBYT


Chi tiết xem tại đây:  Yêu cầu báo giá hóa chất dùng trong giải phẫu bệnh CV895.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27/9/2023, 10:51 )

CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THÁNG 9/2023


- Gói thầu: Hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm, sinh phẩm:  QD471.pdf

- Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023 - 2024:  QD536.pdf

- Gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế cho sửa chữa Hệ thốn...

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20/9/2023, 13:58 )

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư y tế thông thường và hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm; sinh phẩm chẩn đoán năm 2023. Chi tiết xem tại đây:  CV859 Yêu cầu báo giá hóa chất vật tư năm 2023.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15/9/2023, 11:52 )

THƯ MỜI BÁO GIÁ


Thuê hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện thực hiện trong quý 4 năm 2023. Chi tiết xem tại đây:   857.BVBV.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22/9/2023, 10:34 )

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao y tế. Chi tiết xem tại đây:  Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao y tế.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 08/9/2023, 16:22 )

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Yêu cầu báo giá ngoại kiểm năm 2024. Chi tiết xem tại đây:  Yêu cầu báo giá ngoại kiểm năm 2024.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07/9/2023, 14:02 )

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế năm 2023. Chi tiết xem tại đây =>   Yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế năm 2023.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29/8/2023, 08:47 )