loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Tuyển dụng 2022

Thông báo kết quả thi phỏng vấn vòng 2


Thông báo kết quả thi phỏng vấn vòng 2 =>Xem chi tiết tại đây:  Thông báo kết quả thi phỏng vấn vòng 2.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20/12/2022, 17:49 )

SƠ ĐỒ PHÒNG THI PHỎNG VẤN (VÒNG 2)


Chi tiết xem tại đây =>  SƠ ĐỒ PHÒNG THI PHỎNG VẤN VÒNG 2.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14/12/2022, 08:41 )

Thông báo danh sách đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2


Thông báo danh sách đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 =>  Thông báo danh sách đủ điều kiện không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 12/12/2022, 11:32 )

Thông báo Kiểm tra thông tin tuyển dụng VC năm 2022


Chi tiết xem tại đây:  Thông báo Kiểm tra thông tin tuyển dụng VC năm 2022.pdf

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 04/12/2022, 17:34 )

Thông báo thời gian địa điểm hướng dẫn ôn tập


Chi tiết xem tại đây:  Thông báo thời gian địa điểm hướng dẫn ôn tập.pdf

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 04/12/2022, 17:35 )

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức (Vòng 2)


Chi tiết xem tại đây 650.QD.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 23/11/2022, 18:15 )