loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Lịch sử Bệnh viện

 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị.

- Giai đoạn (1954 – 1967) trước khi thành lập huyện Ba Vì:

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lặp lại. Công tác y tế của ba huyện Bất Bạt, Tùng Thiện, Quảng Oai luôn được chính quyền và nhân dân chú trọng, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các bệnh viện, phát triển mạng lưới y tế xã. Đến đầu những năm 1960 tại ba huyện đã căn bản xây dựng trạm xá ở tất cả các xã, đồng thời thành lập cơ sở y tế cấp huyện (Phòng Y tế).

- Giai đoạn (26/7/1968-31/3/2006): Huyện Ba Vì được thành lập ngày 26/7/1968 trên cơ sở hợp nhất ba huyện: Bất Bạt, Tùng Thiện, Quảng Oai. Để phù hợp với địa bàn hành chính mới, nhằm phát huy cao nhất vai trò là cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lí nhà nước về công tác thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân Bệnh viện được sáp nhập với Phòng Y tế thành Trung tâm Y tế Ba Vì hoặc tách ra tùy yêu cầu ở từng thời kì phát triển.

- Giai đoạn từ 31/3/2006 đến nay:

Ngày 31/03/2006 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 555/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện huyện Ba Vì trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Tây trên cơ sở tách Trung tâm Y tế huyện Ba Vì; Sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội, ngày 17/10/2008 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện huyện Ba Vì thuộc Sở Y tế Hà Tây thành Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Kể từ tháng 9/2011 đến nay Bệnh viện được công nhận là Bệnh viện hạng II, hiện nay Bệnh viện được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên.

 Nguồn nhân lực:

 Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì là Bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Thành Phố Hà Nội, với quy mô 345 giường bệnh thực kê. Tổ chức bộ máy có: 21 khoa, phòng trực thuộc (11 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và 5 phòng chức năng), tổng biên chế hiện có 354 viên chức, người lao động. Trong đó:

TT

Chức danh chuyên môn

Số lượng

Ghi chú

1

Tiến sĩ

01

2

Bác sĩ CK II

02

 

3

Thạc sỹ, Bác sĩ CKII

42

 

4

Bác sĩ 

53

 

5

Điều dưỡng Đại học

30

 

6

Điều dưỡng Cao đẳng

96

 

7

Hộ sinh Cao đẳng

14

 

8

Kỹ thuật viên 

19

 

9

Dược sĩ Đại học

05

 

10

Dược sĩ  Cao đẳng

16

 

11

Đại học khác

18

 

12

Nhân viên khác

54

 

 

Tổng

354

 

 

 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo qua các thời kì, các đồng chí nguyên là lãnh đạo nay đã chuyển công tác giữ chức vụ cao trong và ngoài ngành:

 - Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Thời kì

Năm nghỉ hưu

Ghi chú

1

Nguyễn Công Nhuận

1933

Trưởng phòng Y tế

1968-1990

1990

 

2

Chu Liễu

1937

Trưởng phòng Y tế

1988-1998

1998

 

3

Nguyễn Văn Lâm

1947

Giám đốc Bệnh viện

1998-2007

2007

 

4

Đinh Công Hà

1953

Giám đốc Bệnh viện

2007-2013

2013

 

5

Nguyễn Quốc Hùng

1960

Giám đốc Bệnh viện

2013-2020

2020 

 

7

Hoàng Ngọc Minh

1965

Giám đốc Bệnh viện

2021 - Hiện nay

Đương nhiệm

8

Lê Thanh Hải

1962

Phó Giám đốc Bệnh viện

2013 - Hiện nay

 Đương nhiệm

 

9

Đỗ Mạnh Hùng

1973

Phó Giám đốc Bệnh viện

2007 - Hiện nay

 Đương nhiệm

 

 

 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Ba vì