loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Lịch sử Bệnh viện

 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị.

- Giai đoạn (1954 – 1967) trước khi thành lập huyện Ba Vì:

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lặp lại. Công tác y tế của ba huyện Bất Bạt, Tùng Thiện, Quảng Oai luôn được chính quyền và nhân dân chú trọng, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các bệnh viện, phát triển mạng lưới y tế xã. Đến đầu những năm 1960 tại ba huyện đã căn bản xây dựng trạm xá ở tất cả các xã, đồng thời thành lập cơ sở y tế cấp huyện (Phòng Y tế).

- Giai đoạn (26/7/1968-31/3/2006): Huyện Ba Vì được thành lập ngày 26/7/1968 trên cơ sở hợp nhất ba huyện: Bất Bạt, Tùng Thiện, Quảng Oai. Để phù hợp với địa bàn hành chính mới, nhằm phát huy cao nhất vai trò là cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lí nhà nước về công tác thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân Bệnh viện được sáp nhập với Phòng Y tế thành Trung tâm Y tế Ba Vì hoặc tách ra tùy yêu cầu ở từng thời kì phát triển.

- Giai đoạn từ 31/3/2006 đến nay:

Ngày 31/03/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây ra Quyết định số 555/2006/QĐ-UBND về việc thành lập bệnh viện huyện Ba Vì trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Tây trên cơ sở tách trung tâm Y tế huyện Ba Vì; Sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội, ngày 17/10/2008 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc đổi tên bệnh viện huyện Ba Vì thuộc Sở Y tế Hà Tây thành Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thuộc Sở Y tế Hà Nội; Ngày 22/09/2011 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4425/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng II đối với bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trực thuộc Sở Y tế.

 Nguồn nhân lực:

 Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì là Bệnh viện đa khoa hạng II với quy mô 250 giường bệnh. Tổ chức bộ máy có: 20 khoa, phòng (10 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và 5 phòng chức năng), tổng biên chế hiện có 262 công chức, viên chức, người lao động. Trong đó:

TT

Chức danh chuyên môn

Số lượng

Ghi chú

1

Bác sĩ Chuyên khoa II

02

 

2

Bác sĩ Chuyên khoa I

12

 

3

Bác sĩ Đa khoa

32

 

4

Điều dưỡng Đại học

11

 

5

Điều dưỡng Cao đẳng

18

 

6

Điều dưỡng Trung cấp

97

 

7

Y sĩ Đa khoa

07

 

8

Hộ sinh Trung cấp

14

 

9

Kỹ thuật viên Cao đẳng

04

 

10

Kỹ thuật viên Trung cấp

12

 

11

Dược sĩ Đại học

05

 

12

Dược sĩ Trung cấp

13

 

13

Hộ lí

08

 

14

Đại học khác

13

 

15

Cao đẳng khác

01

 

16

Trung cấp khác

06

 

17

Nhân viên khác

07

 

 

Tổng

262

 

 

 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo qua các thời kì, các đồng chí nguyên là lãnh đạo nay đã chuyển công tác giữ chức vụ cao trong và ngoài ngành:

 - Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo qua các thời kì:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Thời kì

Năm nghỉ hưu

Ghi chú

1

Nguyễn Công Nhuận

1933

Trưởng phòng Y tế

1968-1990

1990

 

2

Phùng Xuân Nhận

1932

Phó phòng Y tế

1979-1989

1989

 

3

Đỗ Văn Lịch

1933

Phó phòng Y tế

1978-1990

1990

 

4

Chu Liễu

1937

Trưởng phòng Y tế

1988-1998

1998

 

5

Nguyễn Văn Lâm

1947

Giám đốc BV

1998-2007

2007

 

6

Đinh Công Hà

1953

Giám đốc BV

2007-2013

2013

 

7

Nguyễn Quốc Hùng

1960

Giám đốc BV

2013- hiện nay

 

 

8

Đỗ Mạnh Hùng

1973

Phó giám đốc BV

2007- hiện nay

 

 

9

Lê Thanh Hải

1962

Phó giám đốc BV

2013- hiện nay

 

 

 

 

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo nay đã chuyển công tác giữ chức vụ cao trong và ngoài ngành: Ông Hoàng Đức Hạnh nguyên Phó GĐ Trung tâm Y tế Ba Vì nay là Phó GĐ Sở Y tế Hà Nội.

Bệnh viện đa khoa huyện Ba vì