loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Tuyển dụng 2015

Kết quả tuyển dụng viên chức 2015


Download tại đây >>   Ket qua tuyen dung vien chuc 2015.pdf

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 13/10/2022, 14:51 )

Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015


Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015

Xem điểm chi tiết tại đây:

- Điểm Thi Tuyển  

- Điểm Xét Tuyển

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 08/12/2015, 15:45 )

Thông báo nộp nộp bảng điểm học tập


Thông báo nộp nộp bảng điểm học tập

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26/11/2015, 16:24 )

Đọc thêm...

Thông báo triệu tập thí sinh


                                                       BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BA VÌ

                               HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

               THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30/10/2015, 11:07 )

Đọc thêm...