loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Phòng tài chính - kế toán

1 Danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện năm 2016 4018
2 Danh mục vật tư y tế thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện năm 2016 4131
3 Dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt có giá theo thông tư 37 tại Bệnh viện 3983
4 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 8930
5 Bảng giá viện phí tại Bệnh viện 4015
6 Danh mục kỹ thuật triển khai tại bệnh viện 3880