loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Phòng tài chính - kế toán

1 Danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện năm 2016 648
2 Danh mục vật tư y tế thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện năm 2016 793
3 Dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt có giá theo thông tư 37 tại Bệnh viện 646
4 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 3864
5 Bảng giá viện phí tại Bệnh viện 617
6 Danh mục kỹ thuật triển khai tại bệnh viện 591