loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Tổng quan Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì

Tổng quan Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì 

1. Giới thiệu khoa Dược

Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì là khoa chuyên môn trực thuộc Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

 

Nhân sự khoa Dược gồm có 21 dược sĩ. Trong đó:
+ Thạc sĩ dược – chuyên ngành Tổ chức quản lý dược : 01

+ Dược sĩ chuyên khoa 1 – chuyên ngành dược lý- dược lâm sàng: 01

+ Dược sĩ đại học: 03

+ Dược sĩ cao đẳng: 03

+ Dược sĩ trung học: 13

Được tổ chức thành 05 bộ phận:

- Tổ nghiệp vụ dược

- Tổ Dược lâm sàng và Thông tin thuốc

- Tổ Kho và cấp phát

- Tổ Thống kê

- Nhà Thuốc bệnh viện

Sơ đồ tổ chức, hoạt động Khoa dược Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (cập nhật ngày 01/3/2021)

 

2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì:

a. Tầm nhìn: “Là một khoa Dược bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong công tác quản lý và sử dụng thuốc”

b. Sứ mạng:

- Thực hiện tốt các quy chế, quy trình và quy định về dược.

- Cung cấp cho bệnh nhân các dịch vụ chăm sóc dược chất lượng cao.

- Là người bạn đồng hành tốt của bác sĩ và điều dưỡng và là chuyên gia dược xuất sắc của bệnh nhân.

Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuốc trong bệnh viện.

c. Giá trị: thực hiện đúng giá trị của Bệnh viện:

- Tất cả vì người bệnh

- Tinh thần tự chủ

-  Liêm minh chính trực

-  Sáng tạo và không ngừng hoàn thiện

d. Slogan: “Tỉ mỉ tận tâm, An tâm người bệnh”

khoa duoc

4. Chức năng, nhiệm vụ của các vị trí trong Khoa Dược:

4.1. Trưởng khoa Dược:

* Thế mạnh:

- Trưởng khoa Dược có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức quản lý dược.

- Với vai trò là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thuốc và điều trị bệnh viện, Trưởng khoa Dược đã tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, HĐT&ĐT cải thiện danh mục thuốc, nâng cao chất lượng điều trị, tăng tỷ lệ thuốc có chứng minh tương đương sinh học trong danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện.

* Chức trách, nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Trưởng khoa trong bệnh viện.

- Tổ chức hoạt động của khoa theo quy định của Thông tư 22/2011/TT-BYT.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về mọi hoạt động của khoa và công tác chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng, nhà thuốc trong bệnh viện.

- Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh viện; làm đầu mối trong công tác đấu thầu thuốc; kiểm tra, giám sát việc kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng cao chất lượng điều trị.

- Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc.

- Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với phòng Tài chính – kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc đảm bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành.

- Theo dõi, kiểm tra việc bảo quản thuốc; nhập, xuất thuốc đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

- Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế.

- Chịu trách nhiệm tham gia hội chẩn hoặc phân công dược sỹ trong khoa tham gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.

- Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo chuyên môn dược cho đồng nghiệp và cán bộ tuyến dưới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

4.2. Tổ Kho và cấp phát:

* Thế mạnh:

- Khoa Dược được trang bị và nâng cấp liên tục hệ thống kho và các thiết bị bảo quản thuốc. Hệ thống kho bảo quản thuốc được công bố đạt tiêu chuẩn thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP) ngày 24 tháng 7 năm 2020 đúng lộ trình do Sở Y tế đề ra.

- Hoạt động theo bộ quy trình chuẩn (SOPs).

- Dược sĩ khoa dược khi cấp thuốc ngoại trú thực hiện kiểm soát thuốc 3 bước của từng bệnh nhân trước khi cấp phát, phát hiện sai sót, góp ý cho bác sĩ và điều dưỡng sửa chữa sai sót, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót thuốc gây ảnh hưởng đến bệnh nhân. Đếm thuốc trước mặt bệnh nhân và tư vấn cách dùng thuốc và căn dặn người bệnh tuân thủ dùng thuốc cho 100% bệnh nhân ngoại trú nhận thuốc tại Khoa Dược. Hoạt động giám sát, báo cáo và ngăn chặn sai sót thuốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Khoa Dược đã được khởi xướng từ năm 2018 đến nay.

* Chức trách, nhiệm vụ:

- Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, đảm bảo an toàn của kho.

- Hướng dẫn, phân công các thành viên làm việc tại kho thực hiện tốt nội quy của kho thuốc, khoa Dược.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc theo quy định của công tác khoa Dược và báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất cho Trưởng khoa về công tác kho và cấp phát.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược giao.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.

4.3. Tổ Dược lâm sàng:

* Thế mạnh:

- Phụ trách: Dược sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng.

- Nhân lực: 01 Dược sĩ Chuyên khoa 1 chuyên ngành Dược lý- Dược lâm sàng, 02 dược sĩ đại học.

- Tổ Dược lâm sàng và Đơn vị thông tin thuốc được trang bị các tài liệu chuyên môn, cập nhật hệ thống internet truy cập nhanh để giúp các dược sĩ giám sát sai sót thuốc thông qua việc kiểm tra đơn thuốc ngoại trú BHYT, tra cứu, cập nhật nhanh chóng các thông tin thuốc tới các bác sĩ.

- Thực hiện đi lâm sàng, theo dõi sử dụng kháng sinh ở các bệnh nhiễm trùng nặng, góp ý với bác sĩ lựa chọn thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý và thực hiện điều chỉnh liều thuốc ở các đối tượng đặc biệt.

- Thường xuyên thông tin, tư vấn cho bác sĩ, điều dưỡng về kiến thức sử dụng thuốc, phối hợp thuốc, tương tác tương kỵ của thuốc, và về kế hoạch thực hiện thuốc trong ngày…giúp nâng cao hiệu quả điều trị bằng thuốc trên bệnh nhân.

- Giám sát chủ động và theo dõi hàng ngày các phản ứng bất lợi của thuốc (ADR), phân tích, đánh giá, lập báo cáo kịp thời gởi Trung Tâm Quốc Gia TTT và ADR.

- Tham gia Hội đồng Thuốc và điều trị, tham gia xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện.

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, năm 2018 tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được Hội đồng khoa học bệnh viện nghiệm thu và đánh giá cao: “Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Ba vì từ tháng 3 đến hết tháng 8 năm 2018”.

* Chức trách, nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm về thông tin thuốc trong bệnh viện, triển khai mạng lưới theo dõi, giám sát, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc và công tác cảnh giác dược.

- Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho Hội đồng thuốc và điều trị, cán bộ y tế và người bệnh.

- Tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc nội trú và ngoại trú nhằm đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong bệnh viện; chịu trách nhiệm tính toán hiệu chỉnh liều đối với người bệnh cần điều chỉnh liều; được quyền xem xét thay thế thuốc (nếu phát hiện thấy có tương tác trong kê đơn, kê đơn cùng hoạt chất, thuốc trong kho của khoa Dược hết) bằng thuốc tương đương đồng thời thông tin lại cho khoa lâm sàng biết và thống nhất việc thay thế thuốc.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.

4.4. Tổ nghiệp vụ dược:

* Thế mạnh:

- Phụ trách là dược sĩ có trình độ Chuyên khoa 1.

- Được trang bị máy tính nối mạng các tài liệu chuyên môn, cập nhật hệ thống internet truy cập nhanh đảm bảo việc cập nhật kịp thời văn bản quy định về quản lý chuyên môn.

- Thường xuyên theo dõi sử dụng thuốc hàng ngày, báo cáo Trưởng khoa các vấn đề phát sinh kịp thời.

- Tham gia xây dựng tiêu chí lựa chọn thuốc sử dụng tại bệnh viện hàng năm, nâng cao chất lượng điều trị thông qua nâng cao chất lượng thuốc.

- Lập kế hoạch cung ứng thuốc hàng quý, cung ứng thuốc cấp cứu đảm bảo đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời.

- Kể từ năm 2013 Tổ nghiệp vụ dược đã tham gia xây dựng bộ quy trình chuẩn để áp dụng trong hoạt động dược. Bộ quy trình chuẩn này vẫn đang được các thành viên tổ nghiệp vụ dược tiếp tục cập nhật và xây dựng theo yêu cầu phát triển của Khoa dược nói riêng và của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì nói chung.

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, Năm 2017, năm 2020 tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được Hội đồng khoa học bệnh viện nghiệm thu và đánh giá cao: 

Năm 2017: “Đánh giá nhiệt độ bảo quản thuốc và đề ra một số giải pháp đảm bảo nhiệt độ bảo quản thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì”.

Năm 2020: “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thành phố Hà Nội năm 2019”.

* Chức trách, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác kiểm tra quy định chuyên môn dược tại khoa Dược, các khoa lâm sàng và Nhà thuốc trong bệnh viện.

- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định về quản lý chuyên môn, kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong bệnh viện.

- Đảm nhiệm việc cung ứng thuốc.

- Định kỳ kiểm tra việc bảo quản, quản lý, cấp phát thuốc tại khoa Dược.

- Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thuốc trong tủ trực tại các khoa lâm sàng.

- Đảm nhiệm việc kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng thuốc.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược giao.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.

4.5. Thống kê dược:

* Thế mạnh:

Cán bộ có trình độ nghiệp vụ dược và nghiệp vụ thống kê.

* Chức trách, nhiệm vụ:

- Theo dõi, thống kê chính xác số liệu thuốc nhập về kho Dược, số liệu thuốc cấp phát cho nội trú, ngoại trú và cho các nhu cầu đột xuất khác.

- Báo cáo số liệu thống kê khi nhận được yêu cầu của Giám đốc bệnh viện hoặc Trưởng khoa Dược. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện báo cáo công tác khoa Dược, tình hình sử dụng thuốc trong bệnh viện định kỳ hàng năm gửi về Sở Y tế, Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ Y Dược cổ truyền đối với các bệnh viện Y học cổ truyền) và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược giao.

5. Thành tựu đã đạt được:

+ Một số đề tài Nghiên cứu cấp cơ sở đã được nghiệm thu:

- Năm 2017: “Đánh giá nhiệt độ bảo quản thuốc và đề ra một số giải pháp đảm bảo nhiệt độ bảo quản thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì”.

- Năm 2018: “Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Ba vì từ tháng 3 đến hết tháng 8 năm 2018”.

- Năm 2020: “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thành phố Hà Nội năm 2019”.

+ Các danh hiệu và hình thức khen thưởng của tập thể khoa Dược:

- Tập thể lao động tiên tiến:

Năm 2009: Quyết định số 58/QĐ-KT ngày 12/02/2009

Năm 2018: Quyết định số 3109/QĐ-SYT ngày 26/12/2018.

- Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND huyện Ba Vì số 134 QĐ/KT ngày 22/02/2008

- Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2017 của UBND huyện Ba Vì số 417/QĐ-UBND ngày 23/02/2018.

6. Định hướng phát triển

- Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

- Tiếp tục phát triển công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng

- Công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài cơ sở. Khuyến khích các Dược sĩ và cán bộ trong Khoa phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc.

- Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa Dược. Thực hiện xây dựng và cải tiến văn bản theo hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn Quốc gia và Quốc tế.

 Ds: Nguyễn Minh Sinh